Köszöntöm Kedves Látogató!

VINA

Ezt a szóösszetételt találtam ki régen megálmodott projektem megnevezésének. Négy betű, kettő VIsegrádból, kettő NAgymarosból. Egybeírva. Ez a projekt, mely nem híd, nem alagút, csak egy vékony fonal, mely turisztikai célból, de tájba illően összekötheti a két várost. Ez a képletesen mondott fonal nem más, mint egy drótkötél,

Visegrád és Nagymaros összekötése függővasúttal

- az álmom. Hitem, hogy megvalósulása nemcsak szűkebb hazámat a Dunakanyart szolgálná, hanem újabb lehetőséget biztosítana, mutathassunk minél többet az ide látogatóknak mindabból a természeti csodából, látványból és történelmi kultúrából - mellyel elhalmozott minket itt a teremtő.

2004-ben, immár egy évtizede, hogy megálmodtam. Sokan kérdezik ma is, hogy áll a VINA-projekt? Hogy a kérdésre választ adjak, ezért is fogtam neki az írásnak, meg azért is, mert úgy gondolom, ne adja fel az ember az álmát!

2004-ben támadt az ötletem. Ültem otthon Nagymaroson szokott kis helyemen, a teraszunkon, szemben a gyönyörű Visegrádommal, a Dunával, a várral és bevillant. Az idegenforgalmat szolgáló eszközrendszernek fontos eleme a közlekedési infrastruktúra, melynek fejlettsége, vagy akár a fejlesztés lehetősége egyik városnak sem adatott meg. Híd? - dehogy! - építésére ebben a térségben egyhamar (2004!) biztosan nem kerül sor. Lehet, hogy van olyan közlekedési eszköz, amelyik nemcsak kiszolgálója, de célja is lehet az idegenforgalomnak? Igen, - hát a függővasút, Visegrád és Nagymaros összekötése függővasúttal. Ez is híd, de csak a két város együttműködésének szellemi hídja. Úgy gondoltam és gondolom ma is, hogy megvalósítható és működtetése a két város, Visegrád és Nagymaros világszínvonalú ismertségéhez, idegenforgalmi fejlődéséhez is nagyságrendű léptékkel hozzájárulhat, hiszen egy ilyen környezet-, táj-, és örökségvédelmi szempontból is ideális idegenforgalmi célt szolgáló közlekedési eszköz önmagában is turisztikai látványosság lenne. Nos, itt kezdődött az álom.

Azt hittem akkoriban, hogy majd mindenki rácsap az ötletre, mindenki látja benne az érdekének megfelelő további járulékos fejlesztési lehetőségeket, mindenkinek tetszik, s akkor kollektív akaratból az álom, az ötlettől a megvalósulásig ripsz-ropsz beteljesül. Persze lehet, hogy egy évtized egy ilyen nagy projekt szempontjából nem is nagy távlat, ahogyan akkoriban is írtam; hogy álom-e ez, vagy a jóslat valósággá válik, majd meglátják unokáink, vagy azok unokái. Nekem nagy idő, akkor még nem volt, ma már van unokám, s kérdés látni fogja-e ezt a függővasutat, vagy csak az ő unokái? S látni fogják-e a visegrádi, nagymarosi 2005-ös rajzverseny - az óta felnőtt - gyerekei, vagy csak nekik is a gyerekei, unokái? Egyszer biztosan megvalósul, ez egy itt is papírra vetett és a későbbiekben bebizonyosodó jóslatom! Lehet, hogy még én is megélem?

Ötletemet a két város polgármestereinek támogatásával, módomban állt előadni 2004 májusában Nagymaroson, a két város együttműködését is célzó, kezdeményezésemre és szervezésemben megvalósult Visegrád és Nagymaros együttes képviselőtestületi ülésen. Nagymaros város képviselőtestülete 2004-ben határozatban fogalmazta meg támogatását a projekt kidolgozására, Visegrád város még ma sem támogatja a projektet.

 

 

 

Ma úgy látom két hibát is elkövettem. Az egyik az volt, hogy arra gondoltam - úgy is mint Nagymaros város pénzügyi bizottságának, később városfejlesztési bizottságának tagja - maguk a városok is vegyenek részt a projekt beruházásában, üzemeltetésében, hiszen ezen keresztül több csatornán is bevételekre tehetnek szert. Mivel én nem vagyok multimilliomos befektető, csak egy ötletszerző, így ez a javaslat tűnt ésszerűnek. Az óta látom ezt nem szabadott volna erőltetni, csak a lehetőség kapuját kell(ett volna) nyitva hagyni, hiszen befektető számtalan akadna, gondolom városainkból is gyorsan összekovácsolód(hat)na itt helyben egy konzorcium, s ez lenne szívem szerint az igazi megoldás. Vagy ez is csak egy (egyébként igencsak az ésszerűség alapján álló) álom? Vagy még nagyobb álom, hogy ennek az országos jelentőségű és érdekű álomnak nagyberuházásként, a kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított turisztikai nagyberuházássá kell válnia? A másik hiba az volt, hogy a függővasutat a várba terveztem érkeztetni, nem számolva azzal, hogy ez már gondolati szinten is mennyi bonyodalmat, ellenállást jelenthet. Ma már ezt is másképpen látom, (akkoriban is úgy kellett volna fogalmazni, hogy a várhoz!) a legszebb útvonal és a legkisebb ellenállás iránya az lehetne, ha a visegrádi MOL kúttal szemben lévő nagymarosi parkolóból indulna, s a palotakert felett haladva a hegyre érkezne, majd onnan a fellegvár mögötti parkolóba. Ezzel ugyanis kevesebb engedélyeztetési eljárás szükséges, de elkerülhető az is, hogy a nyomvonal bárki magánszemély az ingatlana, kertje, háza fölött menne.

 

 

Az eltel 10 év alatt sok minden történt. Leveleztem, tárgyaltam Ausztriában a Doppelmayr céggel, mint az ilyen projektekben legismertebb kivitelezővel, majd kérésüknek megfelelően a tervezett nyomvonalakról metszeteket készíttettem, melyek alapján megállapították, hogy a tervezett helyeken műszakilag megvalósítható a projekt. Gazdaságossági, megtérülési számításokat végeztem. Megkerestem többek között a Pilisi Parkerdő Zrt.-t, aki innovatív ötletnek tartja az elképzelést, de felhívta a figyelmet, hogy a megvalósíthatóság több szereplő hozzájárulásától is függ. A Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folytatott konzultáció alapján kiderült, hogy az üzemeltetést csak "vasútvállalat" végezheti. A visegrádi oldalon nincs vasút a nagymarosi oldalon van. Lehet, hogy akkor a projekt érdekes lehetne akár a MÁV-nak is? Többször visszatérően tárgyaltam Visegrád város vezetésével is, hogy megnyerjem Visegrádot is a projekt támogatására. Felmerült Visegrád részéről, hogy a város érdeke egy a MOL mögötti parkolóból lévő összeköttetés megteremtése a várral, a várba vezető közút tehermentesítése érdekében. Javasoltam, hogy csináljuk meg akár mindkét projektet, hiszen így Nagymarosról a várhoz (vár mögé!) érkező látogatók is könnyen elérhetik a Királyi Palota épületeit, Salamon-tornyot, stb..

Az eltelt 10 év alatt azt tapasztaltam, hogy Visegrád jelenlegi vezetése a rugalmasabb és konstruktívabb, melyet ezúton is köszönök, hiszen 2013-ban lehetőséget nyújtott arra, hogy elképzeléseimet ismertessem a 2013.04.16-i Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottság ülésén. A Bizottság a döntéshez szükségesnek tartotta egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Ezt követően jelent meg 2013. júniusban a Visegrádi Hírekben "VINA" címmel és a Nagymaros újságban "Egy szóösszetétel, ami sokat jelent: VINA" címmel írt cikkem, összhangban a városvezetés azon elképzelésével, hogy a város polgárai is megismerhessék és véleményezhessék ezt a fejlesztési elképzelést. Nagyjából itt tartok. Egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése tízmillió forintos nagyságrendű lenne - egyedül nem megy! Műszakilag a projekt megvalósítható! A tanulmány elkészítésének és a hivatalokban a kilincseléseknek akkor lenne értelme, ha Visegrád is kimondaná, ha megvalósítható, engedélyezhető (vízügy, légügy, tulajdonosok, műemlékvédelem, stb. összes hatóság), akkor szeretnénk. Ez a "szeretnénk" szó már önmagában támogatottságot jelentene a megvalósíthatósági tanulmányban, engedélyeztetésben, a kölcsönös előnyöket biztosító, akár közös fejlesztésű megvalósításban.

A www.vina.hu honlapot a visegrádi és nagymarosi együttműködés érdekében 10 éve, 2004-ben hoztam létre. (Az akkori, eredeti köszöntöm megtalálható az "Események" között.) A két város kezdőbetűiből kialakított www.vina.hu domain nevet levédettem, fenntartottam, a honlapot folyamatosan működtetem. Mint a honlapon is látható az ötlet népszerűsítése érdekében és a jövő generációinak, gyerekeink és unokáink figyelemfelhívása érdekében rajzversenyeket írtam ki és díjaztam a nagymarosi és visegrádi iskolákban. Sok energiám, munkám, pénzem van ebben a projektben. Minden, nem kevés költségemet adózott jövedelmemből fedeztem. Folytatom a munkát, mert hiszek benne, a megvalósíthatóságában, látványosságából adódóan világszínvonalú turisztikai vonzerejében, - nem adom fel! Keresem a kérdésekre a megfelelő válaszokat, támogatókat akár a helyes út megtalálásában a cél eléréséhez, a megvalósításhoz, bízva Visegrádban, Nagymarosban, s Istenben! Visegrád 2013-ban kaput nyitott, meghallgatott, s lehetőséget adott a projekt szakmai körben történő ismertetésére és az újságban történő megjelentetésére, hogy Önök is megismerhessék, véleményezhessék álmaim projektjét. A tárgyalások során én is megismerhettem a visegrádi fejlesztési elképzeléseket. Az ötletek összekapcsolhatók. Remélem én is meggyőző voltam, hogy ez a projekt nem visz Visegrádtól, hanem ad Visegrádnak is, többek között rábővülő turizmussal egyben tehermentesít is, pl. a fellegvárba vezető út forgalomkímélésével. Ez lehetne Magyarország, sőt Európa egyik legszebb, legvonzóbb turisztikai látványossága, egy igazi Európa projekt! Minden bíztatást, támogatást, segítséget, ötletet, javaslatot, kapcsolatot az ötlettől a megvalósításig köszönettel veszek!

Nagymaros, 2014. december

Tisztelettel,

Naményi Péter


Ismerkedjen meg a festői szépségű Dunakanyarral. Tekintse meg fényképein-ket.

Nagymaros és Visegrád általános iskolás tanulói számára kiírt rajzverseny eredményei.

 


Nagymaros város hivatalos honlapja


Magyar Turizmus Rt. honlapja